Az e-napló alkalmazás, az ÉTDR, az OÉNY és a Dokumentációs Központ felületei a / www.e-epites.hu / oldalon keresztül érhetők el.
/ A Dokumentációs Központ online katalógusa innen érhető el. /

A LECHNER ERŐFORRÁS-POTENCIÁL

A Lechner Tudásközpont a Miniszterelnökség építészet- és építésügyi politikáját támogató, valamint szakinformatikai feladatokat ellátó szakmai szervezet. Feladatai döntő többségében jogszabályban meghatározottak, az illetékes minisztériumi szakterület szakmai feladataihoz kapcsolódnak.

A feladatellátás széleskörű szakértő bázisra épül, ezen a téren a VÁTI több évtizedes tervezői-kutatói gyakorlatát folytatja, a legkorszerűbb információtechnológia alkalmazásával. Szakmai tevékenysége és szolgáltatásainak fókuszában az építészet és építésügy területén túl az országos szintű, térségi, illetve megyei területrendezési és integrált tervezési feladatok ellátása, a vidék- és várospolitika kialakításában való szakmai közreműködés, a dokumentációk tárolása, kezelése, a begyűjtött dokumentumokból történő adatszolgáltatás áll. Közvetítő szerepet tölt be az építész- és a társszakterületek, valamint a laikus nagyközönség felé. Szolgáltatásai szakmai és lakossági felhasználókat egyaránt elérnek.

A Lechner háttér-agy. Olyan erőforrás-potenciál, amely eszköz és lehetőség a Miniszterelnökség és a további partnerminisztériumok, állami szervek számára szakinformatikai, építésügyi és építészeti valamint térségi tervezési, területfejlesztési és dokumentumkezelési elképzeléseik megvalósítására. Ehhez megvan a technikai kapacitásunk, rendelkezünk jól képzett szakembergárdával, valamint egyedi dokumentum és információ bázissal.

2015-től nevünk Lechner Lajos Tudásközpont Területi, Építésügyi, Örökségvédelmi és Informatikai Nonprofit Kft-ről Lechner Tudásközpont Területi, Építészeti és Informatikai Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságra változott. A Lechner Lajos személynevet a tágabb mérnöki világot bemutató polihisztor családra utaló Lechner névre cseréltük.
Lechner Lajos várostervező mérnöki szelleme mellé Lechner Ödön, Jenő és Kamill, s valamennyi Lechner családtag és leszármazott újító, törekvő mérnöki és építész szellemisége is felsorakozott. Az új névvel együtt új feladatokat is kaptunk. Elsődleges küldetésünk, az Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság háttérintézeti és szakinformatikai feladatainak ellátása mellett hangsúlyt kapnak az építészeti, és a mérnöki feladatok, a vizuális kultúra terjesztése, melyhez kapcsolódóan célunk informatikai alkalmazásaink szolgáltató jellegének és ergonomikus felépítésének erősítése is.

Cím: 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. ép. Postacím: 1507 Budapest, Pf.:2. Telefon: +36 1 279-2640, +36 1 279-2610 Fax: +36 1 279-2641
e-mail:

TEMATIKUS ELÉRHETŐSÉGEK

Általános
Energetikai tanúsítások / e-tanúsítás /
ÉTDR
Elektronikus építési napló / e-építési napló /
Dokumentációs Központ / katalógus, feltöltés /
Karrier
Közérdekű adatok /Letöltés/
Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat /Letöltés/

LECHNER TUDÁSKÖZPONT TERÜLETI, ÉPÍTÉSZETI ÉS INFORMATIKAI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG